Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Galéria inšpirácií Compass Architekti

Cvernovka - víťazný návrh

15.12.2016 | Matej Grebert

Víťazný návrh z vyzvanej medzinárodnej projektovej urbanisticko-architektonickej súťaže

 • Tlačiť
 • 5

Rubrika

Návrhy

MiestoBratislava
Rok2016
AutorCompass Architekti
InvestorYIT Slovakia

Do medzinárodnej súťaže na budúcu podobu Cvernovky pozvala v septembri 2016 slovensko-fínska developerská spoločnosť YIT Slovakia spolu dvanásť architektonických tímov. Spomedzi desiatich z nich, ktoré poslali súťažné návrhy, odborná porota vyhlásila začiatkom decembra za víťaza ateliér Compass Architekti.

Compass Architekti

Cvernovka - víťazný návrhZdroj: Compass Architekti

Koncepčné riešenie

Cvernovka podľa nášho názoru prichádza s dvoma základnými urbanistickými výzvami:

Nadviazať na existujúcu kvalitu zóny Nivy

Cvernovka sa nachádza v jednej z najhodnotnejších štvrtí Bratislavy. Nová štruktúra by mala organicky zrásť s okolím a nadviazať na jeho obsahové a priestorové kvality.

Vytvoriť model pre nové centrum Bratislavy

Transformácia industriálnych zón na východ od Starého centra mesta potrebuje svoj vlajkový projekt a môže sa ním stať práve Cvernovka. Je tu potenciál zachovania pôvodnej industriálnej architektúry, intenzita využitia územia je nastavená primerane, skladba funkcií môže byť živá a pestrá.

Compass Architekti

Cvernovka - víťazný návrhZdroj: Compass Architekti

Koncept

Tri bloky

Sme presvedčení, že Cvernovka potrebuje jednoduché a silné urbanistické riešenie, ktoré budú charakterizovať tieto hodnoty: rovnováha, prehľadnosť a otvorenosť.

Tri bloky podobnej veľkosti, prirodzene vstupujúce do kontextu radiálnej urbanistickej kompozície okolo Dulovho námestia, prepájajú dnes rozdelené zóny po obvode megabloku Cvernovky. Zároveň úplne prirodzene „pohlcujú” budovy, ktoré sú určené na zachovanie.

Compass Architekti

Cvernovka - víťazný návrhZdroj: Compass Architekti

Priehľady a prepojenia

Cvernovka je dnes bariérou v štruktúre mesta. Otvorenie priečných priehľadov a prepojení medzi tromi ulicami v tých správnych miestach mimoriadne obohatí okolie aj samotnú zónu.

Compass Architekti

Priehľady a prepojeniaZdroj: Compass Architekti

Námestie pre Pradiareň a Silocentrálu

Pradiareň je dnes natlačená v úzkom priestore Svätoplukovej ulice a je zrejmé, že jej potenciál sa dokáže rozvíjať len z vnútra zóny. Veľkorysý verejný priestor umožní vyniknúť pamiatke, vytvorí srdce novej zóny na rozhraní starého a nového.

Compass Architekti

Cvernovka - víťazný návrhZdroj: Compass Architekti

Limity svetlotechniky

Jedným z hlavných limitov v území je svetlotechnika. Súčasné objekty v okolí majú zásadný vplyv na hmotové riešenie novej zástavby. Objem, o ktorý prichádzame, je možné nahradiť v strešnej krajine vo vnútri územia.

Schéma funkčného delenia

Zadanie rozdelenia funkcií umožňuje vytvoriť tri bytové bloky na juhu doplnené akcentom administratívy na nároží. Parter tvorí prevažne občianska vybavenosť. Navrhujeme aj nadstavbu Pradiarne vo funkcii administratívy. Pôjde o najatraktívnejšie kancelárske priestory v území a sme presvedčení, že citlivá a kvalitná nadstavba môže byť pre Pradiareň pozitívnym prínosom.

Compass Architekti

Cvernovka - víťazný návrhZdroj: Compass Architekti

Dopravné riešenie

Páričkova

Táto ulica má najstiesnenejšie priestorové podmienky. Námestie pred Cvernovkou je zvýšené o jeden meter oproti chodníku na Páričkovej, čo považujeme za pozitívum z hľadiska oddelenia rôznych typov verejných priestorov. Zároveň sa tým námestie dostáva na úroveň 1.NP Pradiarne.

Svätoplukova

Navrhujeme zrušenie stredového zeleného pásu na úkor zväčšenia chodníkov pozdĺž Cvernovky. Po dobudovaní aleje na strane Autobusovej stanice Nivy môže ísť o veľmi atraktívnu mestskú triedu.

Bulvár Košická

Košická ulica prepája budúce Nové centrum mesta s Ružinovom. V osi Košickej ulice by mala výhľadovo viesť trasa električky, čo by bolo pridanou hodnotou pre obyvateľov Cvernovky. Koridor Košickej je možné zorganizovať tak, že okrem zeleného pásu pre električky sa tu zmestia 4,5 metra široké jazdné pruhy, pozdĺžne parkovanie a cyklotrasa premiestnená do lepšej polohy za parkovacími miestami. Zároveň ostanú dostatočne široké chodníky pre obsluhu občianskej vybavenosti.

Compass Architekti

Rezopohľad z Košickej uliceZdroj: Compass Architekti

Komunikácie v zóne

Zásadnou koncepciou riešenia dopravy je, že nie je umožnený prejazd cez zónu. Tranzitná doprava v zóne by bola v konflikte s riešením verejných priestorov. Bloky sú napojené dvomi komunikáciami kolmými na Košickú, ktoré končia vjazdami do podzemných garáží.

Podzemné garáže Blokov 1 a 3 sú zaústené aj do Svätoplukovej resp. Páričkovej ulice, čo umožňuje lepšiu distribúciu dopravy.

Riešenie parkovania

Parkovanie v dvoch podzemných podlažiach je riešené nad ustálenou hladinou podzemnej vody napriek tomu, že sa hladina spodnej vody nachádza len cca 5 metrov pod súčasnou úrovňou terénu. Je to dosiahnuté tým, že vo vnútroblokoch sa nachádzajú polozapustené podzemné podlažia. Terénna modulácia vnútroblokov je napriek tomu prirodzená. Vnútrobloky sú prístupné z verejných priestorov cez dvojpodlažné pasáže. Výškové oddelenie vnútroblokov od verejného priestoru posilňuje ich rozdielny charakter.

Compass Architekti

Riešenie parkovaniaZdroj: Compass Architekti

Hlavné podzemné podlažie 2PP je osadené tak, aby sa nad ním dala umiestniť značná vrstva substrátu (od 1,2 do 2m). Toto je potrebné pre umiestnenie vzrastlej zelene na námestí a v uliciach, a zároveň pre splnenie predpísaných bilancií zelene.

Takúto organizáciu podzemných podlaží považujeme v území za optimálnu. Ideálne by bolo riešiť parkovanie v dvoch plných podzemných podlažiach, pričom však nie je možné vyhnúť sa konfliktu s hladinou spodnej vody.

Bilancie parkovania

Potreba parkovania pre zónu je cca 1 850 parkovacích miest, čo pokryje novú výstavbu, Národnú kultúrnu pamiatku Pradiareň s nadstavbou a parkovanie pre bytový dom Pari. V podzemných podlažiach umiestňujeme 1 750 PM a na teréne 100 PM.

Compass Architekti

Komplexný urbanistický návrhZdroj: Compass Architekti

 • Tlačiť
 • 5

Rubrika Návrhy

Tagy Bývanie, Komerčné nehnuteľnosti, Verejný priestor

Compass Architekti

Compass Architekti
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 5339
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Compass je tím mladých architektov. Venujeme sa najmä súčasnej architektúre, urbanizmu, interiérovému dizajnu a výstavníctvu.

Moje odkazy

Compass Architekti

Nástroje

 • Tlačiť
 • 5 Diskusia

Rubrika

Compass Architekti

Compass Architekti
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 5339
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Compass je tím mladých architektov. Venujeme sa najmä súčasnej architektúre, urbanizmu, interiérovému dizajnu a výstavníctvu.

Moje odkazy

Compass Architekti

Kalendár sa načítava...