Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Galéria inšpirácií Compass Architekti

Slnečnice - Južné Mesto

06.10.2014 | Matej Grebert

Pilotný projekt zástavby Petržalky - Južného Mesta

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Realizované

Tagy

Bývanie

MiestoBratislava
Rok2013
AutorCompass Architekti - Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Matej Grébert
InvestorCresco Group

Južné mesto sa územím a urbanistickým zámerom radí medzi najväčšie developerské projekty v Bratislave. Slnečnice sa nachádzajú na juhu Petržalky medzi umelým kopcom, dunajskou hrádzou a lužným lesom.

Odpoveď na Petržalku

V Petržalke dnes býva až 98,5 % z takmer 120 000 obyvateľov v panelových domoch. Zo starej Petržalky prežilo len cca 250 rodinných domov. Slnečnice sú programovo navrhnuté tak, aby doplnili do Petržalky chýbajúce formy bývania.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Petržalčania sú lokálpatrioti a nové bývanie hľadajú často na juh od Dunaja. Majú ale právo na iné formy bývania. Slnečnice sú koncipované programovo tak, aby ponúkali maximálnu pestrosť typológie bývania ako aj súkromných, poloverejných a verejných priestorov.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Rodinné domy späť do Petržalky

Územie Slnečníc sa skladá z dvoch častí – bytovej a radovej zástavby s rodinnými domami. Dvesto bytov v troch bytových domoch a 71 rodinných domov je prepojených centrálnym parkom s detským a športovým ihriskom.

Pri urbanizme rodinných domov sme vychádzali z medzivojnovej tradície mestských rodinných domov, ako napríklad Ľudová štvrť pri dnešnom Poluse alebo Masarykova kolónia v Trnávke. Ide o menšie a dostupné radové domy na pozemkoch 250 až 400 m², kde je kladený dôraz na ucelený a kvalitný verejný priestor a tiež architektonický súlad domov a ulíc.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Na zástavbu rodinnými domami v mestskom prostredí sú z plošného i prevádzkového hľadiska kladené odlišné požiadavky ako na vidiecku zástavbu. Základnou urbanistickou ideou bolo vytvoriť na pozemkoch rodinných domov dostatočne intímne a od rušivých faktorov chránené prostredie.

Sedemdesiat rodinných domov je postavených do blokov po 2, 4 až 6 domoch. Zoskupenia domov sú komponované tak, aby vytvárali uzavreté súbory so spoločným vnútorným nástupným priestorom. Riešené územie je preto zoskupením troch ucelených kondomínií (skupín domov) a dvoch izolujúcich línií, vytvorených radovými rodinnými domami.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Vnútrobloky každého kondomínia sú navzájom prepojené zadnými - záhradnými stranami. Radové rodinné domy spája peší chodník, ktorý sa v mieste pri bytovej zástavbe a parku spontánne napája na sieť peších chodníkov prislúchajúcich k bytovým domom.

Centrálny park s hlavnou pešou komunikáciou prirodzene predeľuje bytovú zástavbu v západnej časti Slnečníc so zónou rodinných domov. Je vnútorným oddychovým areálom s detským a športovým ihriskom a jazierkom s dažďovou vodou. Park bude zároveň na severe prepájať budúcu zástavbu s existujúcim lesíkom a na juhu s lužným lesom.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Rodinné domy s výmerami od 160 do 220 m2 disponujú pozemkami od 240 až do 600 m2. Samotné radové rodinné domy sú riešené v štyroch základných variantoch - podľa polohy a sekundárnej funkcie, ktorú na seba v rámci súboru preberajú.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Bytové domy

Základný objemový koncept je jednoduchý. Tvorí ho západný doskový dom a dva páry mestských víl na spoločnej podnoži.

Doskový dom tvorí bariéru od rušnej Rusovskej cesty a sú v ňom prevažne menšie byty. Mestské vily majú centrálnu dispozíciu s presvetleným schodiskom a strednú kategóriu bytov. Najkvalitnejšie byty sú na ustúpených strešných podlažiach.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Na prízemí sú átriové byty orientované do lesa, ktoré majú vlastný vstup z terénu, vnútorné átrium a veľké predzáhradky s bráničkou priamo do lesa. Tieto byty predstavujú typologický experiment, ale napriek obavám bol o ne veľký záujem.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Spoločným menovateľom všetkých bytov je priebežný balkón alebo terasa. Balkóny majú pridanú hodnotu v podobe pohyblivých paravánov. Je to jednak tieniaci prvok a navyše vzhľadom na relatívne malé odstupy medzi objektmi vytvárajú aj intímnejšie zóny na otvorených balkónoch.

Verejný priestor

Základným prírodným verejným priestorom je pás lužného lesa, ktorý tvorí južnú hranicu Slnečníc. Celý projekt je orientovaný týmto smerom. V lese je vybudovaná cestička na rekreačnú hrádzu, vďaka ktorej majú majitelia záhradok priamy vstup do lesa.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Na hranici medzi bytovými a rodinnými domami je verejný park trojuholníkového tvaru s detským a športovým ihriskom. Je to centrálny priestor pre stretávanie sa obyvateľov a rodín.

Medzi dvojicami mestských víl je západovýchodný parčík so zadným chodníkom a upravenou zeleňou. Je to priestor ktorý zvyšuje atraktivitu severnej dvojice víl, ktorá nemá priame spojenie s lesom. Zároveň tento pás prepája Západný doskový dom s centrálnym parkom.

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

Pavel Melus

SlnečniceZdroj: Pavel Melus

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Realizované

Tagy Bývanie

Diskusia (0 reakcií)

Compass Architekti

Compass Architekti
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 5340
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Compass je tím mladých architektov. Venujeme sa najmä súčasnej architektúre, urbanizmu, interiérovému dizajnu a výstavníctvu.

Moje odkazy

Compass Architekti

Nástroje

 • Tlačiť
 • 0 Diskusia

Rubrika

Tagy

Compass Architekti

Compass Architekti
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 5340
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Compass je tím mladých architektov. Venujeme sa najmä súčasnej architektúre, urbanizmu, interiérovému dizajnu a výstavníctvu.

Moje odkazy

Compass Architekti

Kalendár sa načítava...